Vyhledávání zboží
Informace
Zde se nacházíte: Práva a povinnosti

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti prodávajícího

    Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškerá osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

    Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplni svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

    Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

    Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

    Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz Vrácení zboží.

    Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.